O mně

S čím jdu do voleb:

Kvalitní kontrola – základ efektivity.

Prioritní oblasti:

Provoz Úřadu MČ, Ekonomika.

Programové priority:

 1. Budeme efektivně spravovat městskou část
 2. Budeme pravidelně vyhodnocovat informace s cílem odhalení a zamezení případného korupčního jednání zaměstnanců a zastupitelů městské části
 3. Budeme prosazovat včasné a kvalitní provádění údržby komunikací a chodníků

Životopis:

Osobní údaje

Jméno, příjmení, titul: Ing. Daniel Rödig
Rok narození: 1976
Email: daniel@rodig.cz

Vzdělání:

 • Česká zemědělská univerzita
  • Fakulta provozně ekonomická, obor Veřejná správa a regionální rozvoj, předměty státní zkoušky: Ekonomie, Řízení, Veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce na téma „Úloha interního auditu v orgánech státní správy“. Státní zkouška 2007, titul inženýr
 • Univerzita Pardubice
  • Fakulta ekonomicko-správní, obor Hospodářská politika a správa; předměty státní zkoušky: Ekonomie, Státní správa. Bakalářská práce na téma: „Interní audit a jeho úloha při zajištění efektivnosti procesů státní správy“. Státní zkouška 2005, titul bakalář
 • SOA – NVI Karlovy Vary
  • dvouleté pomaturitní studium. Maturitní zkouška – 1996; Výpočetní technika, blok ekonomických předmětů, Účetnictví, Psychologie
 • Gymnázium Ostrov
  • maturitní zkouška – 1994; ČJ, NJ, Zeměpis, Biologie
 • Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola (ČIIA 2003)
 • Atestační kurz Finanční audit I (ČIIA 2003)
 • Atestační kurz Následná veřejnosprávní kontrola I (ČIIA 2005)
 • Atestační kurz Audit shody (ČIIA 2005)
 • Osvědčení NBÚ: Stupeň utajení – Důvěrné (NBÚ – 042532)

Pracovní zkušenosti:

 • Ministerstvo financí ČR (1. 1. 2013 – současnost)
  • Auditor AO (audit finančních prostředků čerpaných z EU)
 • Úřad Regionální rady ROP SČ (1. 6. 2012 – 31. 12. 2012)
  • Auditor PAS (audit finančních prostředků čerpaných z EU)
 • Úřad MČ Praha 12 (2012)
  • Metodik kontrolních činností Úřadu MČ Praha 12 (metodický dohled a spolupráce při novelizaci předpisů vnitřního kontrolního systému úřadu atd.)
 • Magistrát hlavního města Prahy (2011)
  • Tajemník Výboru pro bydlení Zastupitelstva hl. m. Prahy (technický servis předsedovi výboru)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2000 – 2007), (2010 – 2011)
  • Práce v různých pozicích na úseku kontroly a interního auditu. Interní auditor, vedoucí Samostatného oddělení interního auditu (provádění interních auditů, vedení týmu interních auditorů, jednání s vedením ministerstva)
 • ÚMČ Praha 8 (2007 – 2010)
  • Výkon uvolněné volené funkce Předseda finančního výboru (kontrola přípravy rozpočtu MČ a kontrola jeho plnění a dodržování rozpočtových zásad)
 • Královopolská RIA, a.s. (1999 – 2000)
  • Ředitel sekretariátu generálního ředitele (příprava podkladů pro obchodní schůzky, vedení denního programu GŘ, sjednávání schůzek s bankami, ministerstvy a ostatními partnery, vedení sekretariátu, ostatní obchodnětechnický servis pro GŘ)
 • Škoda Ostrov, s.r.o. (1997 – 1999)
  • Odborný ekonom v oddělení dovozu (jednání s dodavateli z Evropy a USA, překlad a tlumočení, sjednávání podmínek dodávek, nákup náhradních dílů atd.)
 • Plzeňský prazdroj, a.s. (1996 – 1997)
  • Obchodní zástupce (jednání s obchodními partnery, zajišťování logistiky, sjednávání dodávek atd.)

Další dovednosti

Počítače: MS Windows, MS Office, Internet, HTML, MS Access, Aspi

Jazykové znalosti

Angličtina: aktivně
Němčina: aktivně

Zájmy

Příroda, biologie, literatura

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892