Moje články

30. 08. 2014

Kontrola nesmí být šikana

Po čtyřech letech opět přicházejí volby do obecních zastupitelstev. A s volbami přichází volební kampaň kandidujících subjektů, ve které řada stran opět přichází se svými sliby, které ani nehodlají realizovat. Vzpomínáte si ještě na velké téma předešlé volební kampaně „Nová radnice“? Čtyři roky jsou pryč a nová radnice stále nestojí. Jenže nikdo ani neví, kolik peněz celá akce stála. A radnice v těchto otázkách mlží a mlží. Ale to jen tak na okraj. Těch slibů …

pokračování

16. 09. 2011

Pravicové sliby

Je neoddiskutovatelný fakt, že nové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží. Ať už se budou konat řádném termínu či budou předčasné. Já jsem zvědavý na to, jakého strašáka na voliče si pravice před volbami vymyslí. Minulé volby to bylo Řecko. Volby předchozí to byla Kubiceho zpráva. A volby nadcházející? Kdo ví?

V každém případě se ukazuje, že veškerá předvolební rétorika pravice o tom, že levice neumí transparentně hospodařit a že její správa veřejných …

pokračování

20. 06. 2011

Městský okruh – Ano či ne? Ano, ale kudy, jak a kdy...

Článek podává informace o městském okruhu na území Prahy 8. Článek byl otištěn v měsíčníku „Osmička“.

Česká republika je svoji polohou v samotném srdci Eropy „odsouzena“ stát se významnou dopravní tepnou evropské tranzitní dopravy. Veškeré významné rychlostní a dálniční tahy jsou směrovány k hlavnímu městu Praze. Proto bylo nezbytné vybudovat takový silniční okruh, který ochrání Prahu před národní a mezinárodní tranzitní dopravou.

Po vyhodnocení silničních toků a dopravních intenzit kolem a uvnitř Prahy bylo navrženo dopravní řešení, …

pokračování

23. 01. 2011

Jsme všichni stejní?

Článek, ve kterém srovnávám způsob vystupování pražanů k současné politické situaci na pražské radnici.

V novinách se v dnešních dnech dočítám, že na základě výzkumu až tři čtvrtiny Pražanů nevěří primátorovi z řad ODS, který se moci ujal jen díky vytvoření koalice s ČSSD. Podle těchto nespokojených lidí to byla právě strana TOP 09, která vyhrála v Praze volby. Proto by mělo být logické, že by post primátora měl připadnout právě jí. Na ustavující zasedání pražského …

pokračování

16. 01. 2011

O politických stranách

V novinách se v dnešních dnech dočítám, že na základě výzkumu až tři čtvrtiny Pražanů nevěří primátorovi z řad ODS, který se moci ujal jen díky vytvoření koalice s ČSSD. Podle těchto nespokojených lidí to byla právě strana TOP 09, která vyhrála v Praze volby. Proto by mělo být logické, že by post primátora měl připadnout právě jí. Na ustavující zasedání pražského zastupitelstva se do jednacího sálu dostavila celá řádka lidí, kteří svůj názor dávali …

pokračování

12. 10. 2010

Nepříjemný rozmach heren v Praze

Článek o nešvaru, který je patrný obzvláště v Karlíně. Tím jsou herny.

Provozování výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) na svém území řeší Hlavní město Praha intenzivně od roku 2007. Počet míst, kde jsou VHP provozovány, totiž neustále roste a dosahuje rozměrů, které regulaci vyžadují. Přesnější dojem si jistě utvoříte z následující tabulky:

Rok 2000 / Počet VHP 5 404
Rok 2001 / Počet VHP 5 766
Rok 2002 / Počet VHP 6 048
Rok 2003 / …

pokračování

13. 09. 2010

Dopravní politika v Praze 8

Článek pojednávající o dopravní situaci na osmičce.

Úřad městské části musí vzhledem k rychle se měnícím podmínkám na všechny nově vzniklé eventuality týkající se dopravy včasně reagovat. Přístup úřadu se totiž nedotkne pouze motoristů. Jeho aktivní přístup ocení i chodci, kterých se dotkne zvýšení bezpečnosti. Přístup úřadu naší městské části dopravní problematice je nutné změnit a zefektivnit, a to hlavně vůči Magistrátu Hlavního města Prahy a Technické správě komunikací.

Tyto dvě instituce totiž dopravní politiku v naší …

pokračování

28. 06. 2010

Jak by měly být investovány miliardy na účtu městské části?

Článek obsahující návrhy, jakým způsobem investovat peníze z privatizace bytového fondu MČ Prahy 8. Článek byl publikován v měsíčníku „Osmička“.

Finanční prostředky, které MČ Praha 8 získala za prodej svého bytového fondu, se ke květnovému datu pohybují kolem 687 milionů Kč. Dlužno podotknout, že se jedná o prostředky z prvních dvou privatizačních vln. 3. a 4. etapa do shora uvedené sumy zahrnuta není. Nicméně se dá předpokládat, že celková výše finančních prostředků, které MČ privatizací svého …

pokračování

25. 11. 2009

Měla by městská část více investovat do dětských hřišť?

Článek o zamýšlení nad záměrem MČ investovat do dětských hřišť další finanční prostředky. Tento článek byl publikován v měsíčníku „Osmička“.

Odpověď na takto položenou otázku není zdaleka tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ano, většina dětských hřišť na území Prahy 8 je ve stavu, kdy si investici opravdu zaslouží. A současné vedení radnice do dětských hřišť samozřejmě investuje.

Jenže to, co těmto investicím opravdu chybí, je ucelený systém. Současný „baby boom“ nebude trvat …

pokračování

02. 09. 2009

To jsem z toho jelen

Článek v reakci na volební sliby politických stran.

Volby do Poslanecké sněmovny se opravdu nezadržitelně blíží. Důkazem toho jsou množící se plané sliby a demagogické výmysly politických stran. Vzpomíná si ještě na nápad ČSSD, která chtěla pomoci mladým rodinám s dětmi a navrhla Parlamentu, aby schválil tzv. „Pastelkovné“? Ano, tehdy chtěla ČSSD opravdu pomoci mladým rodinám s dětmi.

A proč se tento nápad nakonec neuskutečnil? Byla to tehdy právě ODS, kvůli které tento návrh ČSSD v Parlamentu …

pokračování

03. 08. 2009

Měla by městská část více investovat do dětských hřišť?

Odpověď na takto položenou otázku není zdaleka tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ano, většina dětských hřišť na území Prahy 8 je ve stavu, kdy si investici opravdu zaslouží. A současné vedení radnice do dětských hřišť samozřejmě investuje. Jenže to, co těmto investicím opravdu chybí, je ucelený systém. Současný „baby boom“ nebude trvat navždy.

Již dnes některé demografické ukazatele mohou hovořit o tom, že tento trend je nyní spíše na ústupu. Proto …

pokračování

27. 05. 2009

Jak se má městská část vypořádat s problematickými nájemníky?

Kdo je to problematický nájemník? Kdy se jím člověk stane? A kde je ta hranice, kterou by člověk, který ne nechce stát problematickým nájemníkem, neměl překročit?

Problematických nájemníků totiž může být několik skupin. Městskou část asi nejvíce zajímá skupina neplatičů nájemného. A těch bude samozřejmě přibývat. Už jen z toho důvodu, že MČ Praha 8 zvýšila nájemné nad úroveň, kterou řada obyvatel Prahy 8 zkrátka neutáhne. Takoví lidé se v této situaci ocitají bez vlastního …

pokračování

26. 01. 2009

Úskalí vyjednávání

„S komunisty se nemluví“, „Nedemokratická strana“, „Rudí“. S těmito a dalšími podobnými hesly nás pravicoví politici bombardují od roku 1989. S jediným cílem. Přesvědčit občany naší republiky o správnosti pravicového smýšlení.

Jenže tato, podle některých „nedemokratická“, strana ale při všech volbách konaných od pádu tehdejšího režimu uspěla a naplnila kvótu, jež je potřebná k jejímu zastoupení ve voleném orgánu. Ať už se jedná o Poslaneckou sněmovnu, krajské či obecní Zastupitelstvo. Jen zdůrazňuji, že se vždy jedná …

pokračování

16. 10. 2008

Návštěva přátel ze Smeru

Na konci dubna letošního roku se v Praze 8 uskutečnila návštěva našich stranických přátel z východu Slovenské republiky. Jednalo se o 24 kolegů, členů politické strany SMER – Sociálna demokracia. Kromě řadových straníků mezi nimi byli i poslanci slovenského parlamentu, starostové obcí či ředitelé úřadů.

Naši hosté přijeli dne 24. dubna brzy ráno. Přijeli autobusem a měli za sebou opravdu dlouhou a náročnou cestu. Přes to po jejich ubytování na hotelu, které proběhlo bezproblémově, se …

pokračování

13. 08. 2008

Globální oteplování

„Globální oteplování zeměkoule a s tím spojená změna klimatu je mýtus a nesmysl.“ Tak to alespoň tvrdí někteří. Tento názor já osobně považuji za přinejmenším extrémní. Vždyť nynější výkyvy počasí a četnost přírodních katastrof mohou hovořit o opaku. Za další extrém lze ale považovat i to, že kvůli údajnému výskytu několika vzácných květin či titěrných broučků na malém kousku půdy není realizována stavba, která by zlepšila život všech obyvatel naší republiky. Plně chápu lidi, kteří …

pokračování

07. 03. 2008

Bytová problematika Prahy 8

Článek do časopisu Osmička.

ČSSD na Praze 8 se dlouhodobě stavila proti privatizaci bytového fondu tak, jak jí navrhovala tamní ODS, která má v současnosti v Zastupitelstvu MČ většinu. Možná právě proto tato otázka byla zařazena na jednání Zastupitelstva MČ, které se konalo v září roku 2007. I přes to, že celý Klub zastupitelů ČSSD se proti tomuto návrhu postavil a hlasoval proti němu, ODS návrh podpořila a MČ Praha 8 tak nyní může privatizovat nezanedbatelnou …

pokračování

16. 01. 2008

Nová právní úprava zákona o pozemních komunikacích

Podle zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.) za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, odpovídá vlastník nemovitosti. Tedy pokud vlastník neprokáže, že nebylo v jeho možnostech vzniklou závadu odstranit, nebo alespoň zmírnit důsledky závad, které byly způsobeny povětrnostními vlivy. Pokud povinný subjekt svou povinnost nesplní, může mu být obvodním úřadem uložena pokuta.

Zákon v současném znění přímo neukládá, kdo přesně má zajistit schůdnost nebo sjízdnost komunikace. Nenařizuje to ani vlastníkovi komunikace, ani …

pokračování

16. 12. 2007

Placené parkování

Obvodní výkonný výbor i klub zastupitelů na několika posledních jednáních diskutoval problematiku rozšiřování zón placeného stání v Praze. Zatím na území naší městské části zavedeno nebylo, vydrží nám to dlouho? Nebo naopak by to opravdu velice vytíženým lokalitám ulehčilo v počtu přijíždějících aut? Předkládáme Vám názor místopředsedy OVV a našeho člena dopravní komise rady Městské části Praha 8, který by mohl být tématem diskuse na Vašich nejbližších místních organizacích. Zóny placeného parkování.

V poslední době se na toto téma v Praze diskutuje stále více a …

pokračování

16. 10. 2007

K poslednímu zastupitelstvu

Poslední zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 19.9.2007 od 14:00. Jelikož standardní místo jednání zastupitelstva, Bílý dům, v současné době prochází rekonstrukcí, která nedovolila konat zastupitelstvo tam, jednali zastupitelé v KD Krakov.

Fakt, že na programu jednání zastupitelstva byly body, které občany Prahy 8 opravdu zajímají, se odrazil i v početné účasti obyvatel Prahy 8 v jednacím sále. Dle odhadu autora této zprávy jich jednání zastupitelstva navštívilo kolem tří set!

Nebylo se čemu divit na programu jednání byla privatizace bytového fondu na Praze …

pokračování

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892