K poslednímu zastupitelstvu

Poslední zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 19.9.2007 od 14:00. Jelikož standardní místo jednání zastupitelstva, Bílý dům, v současné době prochází rekonstrukcí, která nedovolila konat zastupitelstvo tam, jednali zastupitelé v KD Krakov.

Fakt, že na programu jednání zastupitelstva byly body, které občany Prahy 8 opravdu zajímají, se odrazil i v početné účasti obyvatel Prahy 8 v jednacím sále. Dle odhadu autora této zprávy jich jednání zastupitelstva navštívilo kolem tří set!

Nebylo se čemu divit na programu jednání byla privatizace bytového fondu na Praze 8. Pominu-li budovy v Karlíně, které nemohou být privatizovány z důvodu zatížení půjčkou od EIB, Praha 8 chtěla prodat cca 4 000 bytů, s kterými hospodaří.

Jelikož se dalo tušit, proč je účast veřejnosti na zastupitelstvu tak nebývale velká, padl návrh na přesunutí otázky projednání prodeje bytů na začátek jednání zastupitelstva. Návrh byl samozřejmě přijat. Atmosféra v jednacím sále byla opravdu „dusná“ Návštěva tří stovek lidí způsobila, že pod vlivem dojmu anonymity několik občanů neustále vykřikovalo a rušilo jednání zastupitelstva. Situaci pak musel řešit starosta Nosek, který od řečnického pultíku nabádal přítomné k dodržování jednacího řádu zastupitelstva.

Na programu jednání zastupitelstva byl mimo jiné i materiál „Zásady prodeje bytových domů“, který byl samozřejmě také schválen. K otázce prodeje bytů Klub zastupitelů ČSSD zaujal na svém předchozím zasedání jednoznačné stanovisko. Jelikož ODS nepřesvědčila klub zastupitelů ČSSD o správnosti využití finančních prostředků získaných prodejem (o spravedlnosti vůči všem obyvatelům Prahy 8 ani nemluvě), návrh na privatizaci těchto 4 000 bytů ČSSD nepodpořila. ČSSD byla ve svém stanovisku jednotná. Jednotní byli i zastupitelé zvolení za ODS. U ostatních stran pak více či méně zvítězil populismus a prodej bytů podpořily. Stejný názor, jako ČSSD, vyjádřili 2 zástupci zvolení za KSČM. Zkrátka záměr prodat oněch zmíněných 4 000 bytů byl schválen. Schvalování těchto dvou bodů programu zastupitelstva zabralo 4 hodiny. Zastupitelé se pak museli vrátit k původnímu programu a projednat dalších 20 bodů. Jednání zastupitelstva tak trvalo neuvěřitelných 6 hodin.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892