Placené parkování

Obvodní výkonný výbor i klub zastupitelů na několika posledních jednáních diskutoval problematiku rozšiřování zón placeného stání v Praze. Zatím na území naší městské části zavedeno nebylo, vydrží nám to dlouho? Nebo naopak by to opravdu velice vytíženým lokalitám ulehčilo v počtu přijíždějících aut? Předkládáme Vám názor místopředsedy OVV a našeho člena dopravní komise rady Městské části Praha 8, který by mohl být tématem diskuse na Vašich nejbližších místních organizacích. Zóny placeného parkování.

V poslední době se na toto téma v Praze diskutuje stále více a pro MČ Praha 8 se toto téma stává aktuální. Parkování auta v Praze je v poslední době čím dál těžší. Lidé pak parkují, kde se dá. Situace jde tak daleko, že parkují i tam, kde se nedá. Zkrátka anarchie.V čem je problém? Jednoduše řečeno: „Moc aut a málo parkovacích míst“. Najít parkovací místo poblíž svého bydliště přes den, to ještě jde. Ale za to večer. Přijet večer se rozhodně nevyplácí. Najít jedno prázdné parkovací místo poblíž svého bydliště není rozhodně snadné. Pak právě nastává situace, že řidiči mnohdy parkují tam, kde se nedá. Své o tom jistě ví hasiči a záchranka, kteří mnohdy nemohou zasáhnout včas právě proto, že jim nějaký neukázněný řidič svým špatně zaparkovaným vozidlem autem zatarasil cestu.

No jo, ale jak situaci vyřešit? ODS, kterou občané Prahy v komunálních volbách v roce 2006 vybrali, aby nám tu po následující 4 roky vládla, přišla se spásnou myšlenkou: „Zavedeme zóny placeného parkování!“. Skvělý nápad, říká si motorista. Já ze svého rodinného rozpočtu klidně dám nějaký ten peníz. Hlavně, že když přijedu večer z práce domů, budu ušetřen toho hloupého hledání volného místa k zaparkování a té dlouhé cesty od svého zaparkovaného vozidla domů za dětmi a manželkou. Takže si začne hledat další informace, jak to s těmi placenými zónami vlastně je. Jenže ouha! Ono to není tak jednoduché. Motorista si sice zaplatí právo parkovat v zóně placeného stání, ale místo mu tam nikdo garantovat nebude. V podstatě to, že zaparkuji večer poblíž místa svého bydliště mi nikdo nezaručí. Takže vlastně platím za nic. Vlastně musím zaplatit. Jinak své auto asi nezaparkuji. To se mi ale zdá trošku postavené na hlavu. Zóny placeného parkování zavedli již v Praze 1 a 2, Prahy 3 a 7 se na zavedení připravují. Osvědčilo se to? Byly finanční prostředky získané za poplatky v zónách placeného stání využity hospodárně? Nevíme. Nikdo není schopen na tyto otázky odpovědět s tím, že od doby zavedení zón placeného parkování uběhla jen krátká doba.

ČSSD v Praze 8 se otázkou zavedení zón placeného parkování samozřejmě zabývala. Prahy 8 se tato otázka v krátké době zřejmě bude týkat také. Proto navrhujeme provést opravdu nezávislý audit, který by veřejnosti jasně ukázal, zda se systém zón placeného parkování na Praze, kde již funguje, osvědčil. Jestli se takový systém osvědčí, pak prosím. Není vhodné stát v cestě něčemu, co ulehčí život obyvatelům Prahy 8. A když se neosvědčí? Pak se nabízejí v podstatě dvě možnosti. Buď nalezneme jiný způsob parkování vozidel, nebo ponecháme stávající stav.

A jak naložit s finančními prostředky, které za tyto poplatky získáme? ČSSD Praha 8 navrhuje přidat je do rozpočtu Městské policie na Praze 8. Výměnou za ně se nám tu zmenší kriminalita, ubude míst, kde se nám srocují bezdomovci, zkrátka se nám tu bude žít lépe. A o zlepšení kvality života občanů by měla usilovat každá strana, která jde do voleb. Nebo ne?

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892