Návštěva přátel ze Smeru

Na konci dubna letošního roku se v Praze 8 uskutečnila návštěva našich stranických přátel z východu Slovenské republiky. Jednalo se o 24 kolegů, členů politické strany SMER – Sociálna demokracia. Kromě řadových straníků mezi nimi byli i poslanci slovenského parlamentu, starostové obcí či ředitelé úřadů.

Naši hosté přijeli dne 24. dubna brzy ráno. Přijeli autobusem a měli za sebou opravdu dlouhou a náročnou cestu. Přes to po jejich ubytování na hotelu, které proběhlo bezproblémově, se všichni věnovali pobytu dle programu návštěvy, který pro ně organizátoři vytvořili.

V rámci časového rámce, který byl k dispozici, byl pro naše slovenské kolegy připraven opravdu zajímavý program. Slovenští návštěvníci tak mohli vidět místa, která běžný turista, jež Prahu navštíví, normálně neuvidí. Součástí programu bylo i setkání s lidmi, se kterými se Pražan normálně setká jen velice zřídka. Naši slovenští kolegové tak viděli Senát Parlamentu ČR, kde se zúčastnili debaty s předsedkyní Senátorského klubu ČSSD PaedDr. Alenou Gajduškovou, 1. místopředsedou klubu Mgr. Ladislavem Macákem a senátorkou JUDr. Jiřinou Rippelovou. Shlédli interpelace probíhající v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a prohlédli si prostory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, k nimž dostali patřičný komentář od sjednaného průvodce. Otázky našich slovenských hostů v rámci diskuse směřovaly jak do oblasti přípravy a průběhu volební kampaně, tak do oblasti praktického uplatňování volebního programu strany.

Na závěr prohlídky Poslanecké Sněmovny byl pro naše hosty připraven oběd ve sněmovních prostorách. Zde naši hosté měli možnost zúčastnit se debaty s předsedou Poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Michalem Haškem a na jejich otázky zde odpovídal i předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek, který toto setkání poctil svou návštěvou.

Program našich hostů v Praze byl opravdu nabitý. Návštěvníci si mohli prohlédnout Staroměstskou radnici, kde je přivítal Mgr. Karel Klíma, místopředseda KVV a měli tak možnost prohlédnout si místa Staroměstského orloje, kam se běžný turista nepodívá.

Při prohlídce prostor Staroměstské radnice měli naši hosté možnost plně se poddat kouzlu tamní architektonické výzdoby, historických artefaktů a maleb starých mistrů. Rozhodně stojí za zmínku dílo nejznámějšího a nejpopulárnějšího českého malíře druhé poloviny 19. století, Václava Brožíka, jehož originály se tamní prostory pyšní.

Bohužel, v termínu jejich návštěvy nám nepřálo počasí tak, jak organizátoři akce předpokládali. Proto se na některé body připraveného programu ani nedostalo. Slovenští přátelé tak neviděli Grabovu vilu, Libeňský zámeček, nenavštívili ani Kobyliskou střelnici. O to větší důvod je pro jejich další návštěvu Prahy.

V předvečer jejich odjezdu pak proběhla návštěva známé restaurace „U Fleků, kde se probírala společná témata související jak s politikou, tak s běžným životem. Ukázalo se, že některé oblasti politického života jsou natolik podobné, že v rámci debaty a výměny poznatků a zkušeností se od sebe můžeme navzájem mnohému naučit.

Příjemnou atmosféru, která při posezení u Fleků vládla, ještě více vylepšila tamní kapela, která byla schopná uspokojit nároky našich slovenských přátel a všechny požadované písničky znala a zahrála.

Všichni naši slovenští kolegové se zdáli být s pobytem v Praze navýsost spokojeni. K ubytování na pražském Žižkově v hotelu Aron neměl žádný z hostů negativní připomínku. Program jejich pobytu v Praze byl koncipován tak, aby si každý z hostů měl možnost prohlédnout něco z pražských památek a zároveň aby měl dostatečný čas pro návštěvu pražských obchodů a pro sebe samého. I přes malou nepřízeň počasí se toto, myslím, povedlo.

Za důkaz jejich spokojenosti můžeme považovat i pozvání Slovenské strany na pobyt českých straníků na Slovensko. Při dojednávání termínu musel být brán ohled na časovou zaneprázdněnost jak českých účastníků, tak slovenských hostitelů. Z tohoto důvodu byl pro uskutečnění této akce předběžně domluven měsíc září letošního roku. Zbývá než zjistit, kolik lidí se takové akce v září bude moci zúčastnit.

Jako oplátka pobytu našich stranických přátel z východu Slovenské republiky v Praze se ve dnech 19. – 21. září 2008 uskutečnila návštěva zástupců Prahy 8 na východním Slovensku. Možnost přihlásit se na tuto akci měli všichni členové ČSSD na Praze 8. Pozvánky na ní byly několikrát zveřejněny v informačním časopise OVV ČSSD Praha 8 a celá akce byla několikrát zmiňována i na schůzích jednotlivých MO.

Přesto ale byla účast na této akci nepoměrně menší. Zatímco našich slovenských kolegů přijel do Prahy celý autobus, delegace z Prahy 8 se vměstnala do jednoho osobního automobilu. To ale neznamenalo, že nízká účast českých straníků negativně ovlivní program, kteří pro nás naši slovenští přátelé připravili.

Cesta automobilem do Vranova nad Topľou, kde náš pobyt začínal, trvala asi 11 hodin. Čeští hosté byli ubytováni v příjemném okolí nedaleko vodní nádrže Veľká Domaša. Stejně tak jako při jejich pobytu zde, i naši slovenští přátelé připra-vili ve východním Slovensku pro své české hosty bohatý a zajímavý program společného setkání. Proběhla tak jednání se starostou města Svidník, s ředitelem Gymnázia Duklianských hrdinov, s primátorem města Vranov nad Topľou a s dalšími starosty obcí v této lokalitě.

Celá návštěva se ale netýkala pouze jednání se starosty a s dalšími veřejnými činiteli. Naši hostitelé při přípravě programu návštěvy nezapomněli ani na kulturní zážitek svých hostů a naplánovali návštěvu muzea moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích, které vzniklo v roce 1991 jako první na světě. Účastníci návštěvy měli možnost navštívit i Skanzen ve Svidníku a zamyslet se nad tím, jaké to asi bylo chodit do jednotřídky, spát na peci, pracovat ve vodním mlýně a v neděli chodit na mši do dřevěného kostelíka, který byl mimo jiné postaven bez použití jediného hřebíku.

Snad vrcholným prožitkem byla ale návštěva Dukly a tamějšího pomníku jedné z významných bitev 2. světové války, při které jsme byli provázeni tamním průvodcem, který poskytl zasvěcený a více než zajímavý výklad tehdejších událostí.

Naši hostitelé se v rámci přípravy společného setkání nezaměřili pouze na duchovní stránku svých hostí, ale vzali v potaz i jejich fyzické potřeby. Proto byl program cesty završen společným večerním posezením nad sklenicí dobrého pití a talířem slovenských specialit.

Snad jediné, co by člověk mohl organizátorům akce vytknout je pouze to, že naši slovenští přátelé nedokázali ovlivnit počasí. To naší návštěvě totiž nepřálo stejně tak, jako nepřálo při návštěvě našich slovenských přátel v Praze. Ale to je jen další důvod pro to, aby se tyto návštěvy uskutečnily v dohledné době znovu.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892