Městský okruh – Ano či ne? Ano, ale kudy, jak a kdy...

Článek podává informace o městském okruhu na území Prahy 8. Článek byl otištěn v měsíčníku „Osmička“.

Česká republika je svoji polohou v samotném srdci Eropy „odsouzena“ stát se významnou dopravní tepnou evropské tranzitní dopravy. Veškeré významné rychlostní a dálniční tahy jsou směrovány k hlavnímu městu Praze. Proto bylo nezbytné vybudovat takový silniční okruh, který ochrání Prahu před národní a mezinárodní tranzitní dopravou.

Po vyhodnocení silničních toků a dopravních intenzit kolem a uvnitř Prahy bylo navrženo dopravní řešení, kdy Městský okruh, který spolu s Pražským okruhem a propojujícími radiálami bude ve finální podobě regulovat dopravu v Praze. Městský okruh plní funkci regulátora automobilové dopravy v centrální části Prahy, převádí vnitroměstské vztahy mimo centrální oblast a propojuje oblasti středního pásma Prahy. Vzhledem k tomu, že má Městský okruh charakter sběrné komunikace, dá se předpokládat jeho významné dopravní zatížení.

Právě významné dopravní zatížení Městského okruhu s sebou přináší i celou řadu negativních dopadů nejen na životní prostředí, ale i na obyvatelstvo hlavního města. Proto je velmi důležité, a naše legislativa to i umožňuje, aby se k jednotlivým variantám vnitřního okruhu mohli vyjádřit i obyvatelé dotčených lokalit. To se také děje. A je to správné.

Snahou nás, zastupitelů městské části, pak musí být otevřená debata s těmi, kteří hájí zájmy dotčených občanů prostřednictvím občanských sdružení a s občany samotnými. Jedině takovýmto koordinovaným postupem můžeme zajistit, aby se žádný z našich spoluobčanů nemohl cítit ohrožen. V opačném případě je našim společným zájmem, aby se navrhla taková kompenzační opatření, která zmírní, případně odstraní negativní dopady budované stavby na naše spoluobčany. Pak je již na odbornících, aby vhodným způsobem zapracovali veškeré připomínky tak, aby došlo k souladu zájmů ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel se zájmem zvýšení plynulosti a bezpečnosti silníčního provozu celého komplexu staveb jak Městského, tak i Pražského okruhu.

Díky tomu lze předejít někdy až zbytečným administrativním průtahům, které jsou v mnoha případech pŕíčinou nevhodné komunikace mezi jednotlivými účastníky rozhodovacích procesů. Městský okruh bude procházet i naší městskou částí, a to:

Stavba 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka

Realizace je plánována po etapách:

  • dostavba křižovatky Balabenka
  • přestavba křižovatky U Kříže
  • přestavba ul. Povltavská na vozovky MO

Stavba 0094 Balabenka – Štěrbholská radiála Realizace je plánována po etapách:

  • Štěrboholská radiála – V Olšinách
  • V Olšinách – Dřevčická včetně MÚK Černokostelecká
  • Dřevčická – Českobrodská
  • Českobrodská – K Žižkovu
  • K Žižkovu – podjezd ČD

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892