Měla by městská část více investovat do dětských hřišť?

Odpověď na takto položenou otázku není zdaleka tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ano, většina dětských hřišť na území Prahy 8 je ve stavu, kdy si investici opravdu zaslouží. A současné vedení radnice do dětských hřišť samozřejmě investuje. Jenže to, co těmto investicím opravdu chybí, je ucelený systém. Současný „baby boom“ nebude trvat navždy.

Již dnes některé demografické ukazatele mohou hovořit o tom, že tento trend je nyní spíše na ústupu. Proto je více než důležité více se zajímat o to, na jakých místech dětská hřiště zbudovat. Je totiž nesmysl, který se v konečném důsledku jen prodraží, budovat tato hřiště zbytečně blízko u sebe. Zdá se mnohem lepší zbudovat menší počet opravdu kvalitně vybavených dětských hřišť, než větší počet standardních malých hřišť.

A v tomto smyslu se nejedná pouze o malé děti. Radnice musí přemýšlet v předstihu několika let, až dnešní malé děti vyrostou a stanou se dětmi velkými. Dnešní „teenageři“ totiž mají na osmičce jen velice omezený počet míst, kde mohou trávit svůj volný čas. V zájmu toho, aby tito „teenageři“ trávili svůj volný čas společensky přijatelným způsobem, by na ně měla radnice pamatovat v neposlední řadě. Z tohoto důvodu by radnice si měla v první řadě nechat vypracovat studii, která by počet, rozmístění takovýchto dětských hřišť včetně jejich zaměření na určitou cílovou skupinu jasně doporučila.

V návaznosti na výsledky této studie by pak měl samozřejmě reagovat územní plán. Radnice musí mít na zřeteli, že hřiště, kde děti tráví volný čas, by měla splňovat přísné hygienické a bezpečnostní předpisy. Je možná pravdou, že to si vyžádá další finanční prostředky, nicméně každý rodič jistě ocení, když jeho ratolest tráví svůj volný čas na bezpečném místě. Na druhé straně jakákoliv investice veřejných prostředků otevírá prostor korupčnímu jednání ze strany městských úředníků, kteří za realizaci takovéto investice zodpovídají. Z tohoto důvodu musí radnice klást velký důraz na transparentnost a důslednou kontrolu všech úkonů s ní spojených.

Veškeré investice MČ musí být realizovány s maximální možnou mírou efektivity, účelnosti a hospodárnosti. Na to by měly dohlížet dostatečně silné kontrolní mechanismy. Je zřejmé, že investice do dětských hřišť je investicí, která může sbírat politické body. Tím spíš v čase blížících se voleb. Proto radnice, která dlouhou dobu v této problematice dělala jen nutné minimum, se touto aktivitou snaží nyní zviditelnit. Stejně jako otvíráním a provozem tzv. „psích luk“. Je snad život psů pro radnici Prahy 8 přednější než život našich dětí?

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892