Jak by měly být investovány miliardy na účtu městské části?

Článek obsahující návrhy, jakým způsobem investovat peníze z privatizace bytového fondu MČ Prahy 8. Článek byl publikován v měsíčníku „Osmička“.

Finanční prostředky, které MČ Praha 8 získala za prodej svého bytového fondu, se ke květnovému datu pohybují kolem 687 milionů Kč. Dlužno podotknout, že se jedná o prostředky z prvních dvou privatizačních vln. 3. a 4. etapa do shora uvedené sumy zahrnuta není. Nicméně se dá předpokládat, že celková výše finančních prostředků, které MČ privatizací svého bytového fondu získá, se bude po skončení celého procesu privatizace pohybovat kolem 2,6 miliard Kč. Na to, že prodejem podstatné části svého bytového fondu MČ Praha 8 přijde o příjem do rozpočtu v podobě vybíraného nájemného a na možné problémy vzniklé s výpadkem tohoto příjmu rozpočtu ČSSD v minulosti několikrát upozorňovala, proto se v tomto textu omezím pouze na návrhy možného investování finančních prostředků.

Získané prostředky by měly být zčásti investovány, jelikož jejich prosté uložení na účtu v bance by za několik let díky inflaci, bankovním poplatkům a dalším vlivům mělo za následek podstatné snížení jejich současné hodnoty. Jakým způsobem ale takové prostředky účelně investovat? Asi všichni bychom byli neradi, kdyby byly investovány podle vzoru projektu Open card. Musí být investovány transparentně a tak, aby následný užitek z investice pocítili opravdu všichni občané Prahy 8 a ne jen hrstka vyvolených.

Zároveň je nutné, abychom umožnili s těmito prostředky hospodařit i našim nástupcům, kteří budou zvoleni v říjnových volbách do komunálních zastupitelstev. Sociální demokracie na Praze 8 je toho názoru, že o způsobu investování prostředků z privatizace bytového fondu MČ Praha 8 by se naše radnice měla poradit s občany a vyslyšet jejich návrhy.

Možností investic se nabízí hned několik. Na vybraných územích naší městské části je více než nutné investovat do takového systému parkování, který by našim občanům umožnil bezproblémové zaparkování svých automobilů. Zde se nabízí se možnost vybudování parkovacích domů, kterou by z peněz plynoucích z privatizace bytového fondu Prahy 8 bylo možné financovat.

Sociální demokracie na Praze 8 vnímá potřebu posílit bezpečnost na svém území tak, aby byl maximální možnou měrou zabezpečen majetek občanů. To se netýká jen systému bezpečnostních kamer na našem území, ale i součinností ÚMČ Praha 8 s městskou policií tak, aby její strážníci byli v ulicích Prahy 8 opravdu vidět a mohli preventivně předcházet trestným činům či více znepříjemňovat život nepřizpůsobivým jedincům. To si samozřejmě vyžádá zvýšení prostředků na provoz městské policie, nicméně za účelem snížení kriminality na území Prahy 8 je to investice, která se díky svému účelu vyplatí.

Na závěr snad jediné: Chápeme, že je nutné začít jednat o nové podobě radnice. Nicméně snaha současného vedení radnice o utracení bezmála jedné miliardy korun v řádu několika měsíců je přinejmenším nestandardní. Tuto investici je nutné široce prodiskutovat a této diskuse se musí účastnit i veřejnost.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892