Globální oteplování

„Globální oteplování zeměkoule a s tím spojená změna klimatu je mýtus a nesmysl.“ Tak to alespoň tvrdí někteří. Tento názor já osobně považuji za přinejmenším extrémní. Vždyť nynější výkyvy počasí a četnost přírodních katastrof mohou hovořit o opaku. Za další extrém lze ale považovat i to, že kvůli údajnému výskytu několika vzácných květin či titěrných broučků na malém kousku půdy není realizována stavba, která by zlepšila život všech obyvatel naší republiky. Plně chápu lidi, kteří takovéto chování skupin obyvatel označují za „Ekoterorismus“.

Současná generace by měla využívat vzácné zdroje takovým způsobem, který nijak nebude omezovat v jejím využívání vzácných zdrojů generaci příští. Tak alespoň zní definice trvale udržitelného rozvoje. Ale ani to se dle mého názoru neděje. Zásoby neobnovitelných zdrojů energií se nám tenčí a nové možnosti energetického využití nepřicházejí. Takovým chováním všichni žijeme na úkor budoucích generací. Hnacím motorem dnešní společnosti totiž rozhodně není ani zdravý rozum, ani ohleduplnost. Tedy bohužel. Hnacím motorem současného života je pouze zisk. Zkrátka peníze jsou až na prvním místě.

Kam to ale vede? Stoupající cena ropy, ze které se radují státy OPECu, stoupající cena elektřiny, ze které profituje ČEZ a stoupající rozladěnost obyvatelstva, ze které se neraduje asi nikdo.

A pak, když se takový rozladěný člověk dozví, jakým způsobem se jedná v Parlamentu a jakým způsobem se chovají jednotliví straničtí představitelé, rozhodně ho to neuklidní. Spíše naopak.

Při čtení denního tisku a sledování televize se pak takový člověk zase dozví, že brát úplatky je v zásadě beztrestné, dodržování pravidel silničního provozu je možné jen v pohádkách, že radar v Brdech bude i přes nesouhlas většiny obyvatel republiky a že ten či onen, zvažuje podání trestního oznámení na toho či onoho. (Mimochodem, víte o nějakém případu, kdy takové oznámení bylo po důkladném zvážení opravdu podáno?)

Ještě, že jsou jednou za čas volby. Pak takový občan zase ze všech stran uslyší, že ta či ona partaj to všechno změní, že na hlasu voliče záleží, že občan se pak bude mít lépe. Že původní sliby nemohly být splněny kvůli koaličním jednáním a že politika je umění kompromisu.

A nechá se takový občan – volič předvolebními sliby uchlácholit? No nechá. Nechá, protože jinou volbou je pouze nejít k volbám a podpořit tak druhou stranu. Zkrátka je postaven před situaci, kdy musí volit menší zlo. A pak už jen zbývá nějaký ten čas nečíst denní tisk, neposlouchat rozhlas, nesledovat televizi, nejezdit autem, netopit, nejezdit ani MHD, nemít děti a nebýt nemocný. Teprve potom může být člověk spokojený.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892