Nepříjemný rozmach heren v Praze

Článek o nešvaru, který je patrný obzvláště v Karlíně. Tím jsou herny.

Provozování výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) na svém území řeší Hlavní město Praha intenzivně od roku 2007. Počet míst, kde jsou VHP provozovány, totiž neustále roste a dosahuje rozměrů, které regulaci vyžadují. Přesnější dojem si jistě utvoříte z následující tabulky:

Rok 2000 / Počet VHP 5 404
Rok 2001 / Počet VHP 5 766
Rok 2002 / Počet VHP 6 048
Rok 2003 / Počet VHP 6 372
Rok 2004 / Počet VHP 6 792
Rok 2005 / Počet VHP 7 100
Rok 2006 / Počet VHP 7 550
Rok 2007 / Počet VHP 8 358
Rok 2008 / Počet VHP 8 229
Rok 2009 (k 30. 6. 2009) / Počet VHP 7 545

Jako první krok k regulaci provozování VHP na svém území přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy obecně závaznou vyhlášku (dále jen „OZV“), kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze VHP provozovat.

Provozování výherních hracích přístrojů pro městskou část na jedné straně představuje finanční zisk (správní a místní poplatky, odvod z výtěžku na veřejně prospěšné účely), na straně druhé jsou ale s provozováním těchto her spojena i závažná rizika, jakými jsou zejména vznik závislosti na hře, kriminalita, sociální strádání rodin, alkoholismus, i narůst dalších negativních jevů.

Snaha hl. m. Prahy o regulaci provozování VHP na území města se bohužel nesetkává s očekávaným výsledkem, neboť na místech, na kterých nelze VHP provozovat, jsou většinou v krátkém časovém období umístěny videoloterní terminály nebo jiné podobné technické hry, které jsou povolované Ministerstvem financí. Situace v oblasti provozování hazardních her se tak na území hl. m. Prahy nezlepšuje a jednotlivé městské části nadále řeší dopady negativních jevů, které tento druh zábavy provázejí, přičemž do rozpočtu městských částí neplynou z provozování videoterminálů a jiných podobných technických zařízení žádné finanční prostředky, jak tomu je v případě provozování VHP.

Podle údajů Ministerstva financí bylo v r. 2008 povoleno na území hl. m. Prahy celkem 682 videoterminálů a o rok později v r. 2009 již 2 749 kusů. To představuje meziroční zvýšení o téměř 300 %! Toto zvýšení několikanásobně převyšuje úbytek provozovaných VHP, kde bylo ve stejném období zaznamenáno snížení o cca 600 kusů.

Hl. m. Praha nemá při stávající legislativě žádnou pravomoc regulovat provozování videoterminálů. Vzhledem k tomu, že jediným řešením této situace je změna právních předpisů, hl. m. Praha předložilo Parlamentu ČR návrh na změnu zákona o loteriích, který by obcím umožnil regulaci v této oblasti. Pro možnost srovnání uvádím souhrnnou tabulku popisující počet provozovaných VHP k 30.6.2009 v pat­nácti městských částech.

Městská část Počty VHP Praha 1 – 300 VHP

Praha 2 – 495 VHP
Praha 3 – 717 VHP
Praha 4 – 694 VHP
Praha 5 – 577 VHP
Praha 6 – 328 VHP
Praha 7 – 407 VHP
Praha 8 – 1 064 VHP
Praha 9 – 327 VHP
Praha 10 – 725 VHP
Praha 11 – 338 VHP
Praha 12 – 181 VHP
Praha 13 – 223 VHP
Praha 14 – 223 VHP
Praha 15 – 174 VHP

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892