Dopravní politika v Praze 8

Článek pojednávající o dopravní situaci na osmičce.

Úřad městské části musí vzhledem k rychle se měnícím podmínkám na všechny nově vzniklé eventuality týkající se dopravy včasně reagovat. Přístup úřadu se totiž nedotkne pouze motoristů. Jeho aktivní přístup ocení i chodci, kterých se dotkne zvýšení bezpečnosti. Přístup úřadu naší městské části dopravní problematice je nutné změnit a zefektivnit, a to hlavně vůči Magistrátu Hlavního města Prahy a Technické správě komunikací.

Tyto dvě instituce totiž dopravní politiku v naší městské části ovlivňují nejvíce. Proto je nutné důsledně kontrolovat efektivitu finančních prostředků, které jsou na realizaci dopravní politiky vynaloženy.

A jaké další změny by měly nastat? V rámci tvorby kvalitní dopravní politiky je nutná především prevence a zamezení budoucích problémů. V první řadě je nutné vytipovat problémová místa, kde je zapotřebí snížit rychlost vozidel a s tím související hladinu hluku. V těchto místech pak zvážit instalování dopravních semaforů.

Bezpečnost chodců je dalším tématem, na které by měl úřad klást důraz. Jsem toho názoru, že instalování zbržďovacích pruhů v blízkosti základních škol by v této záležitosti bylo přínosem. V neposlední řadě je nutné, aby se Úřad městské části zabýval kvalitou systému úklidu a údržby komunikací.

Tím není míněno pouhé odklízení sněhu v zimním období. Úklid a údržba komunikací musí v dostatečné kvalitě probíhat celoročně. Pod vedením nově zvolených představitelů naší městské části by se měl rovněž zhodnotit zavedený systém jednosměrných ulic. Například u Katastrálního úřadu v Kobylisích splnil systém svůj účel a možná by stálo za to podobný systém zavést i v jiných částech Prahy 8.

V této souvislosti je samozřejmě nutné provést změnu dopravního značení, která by lépe odpovídala stávajícím potřebám a nárokům dopravní politiky na území naší městské části. Nesmíme zapomenout ani na dopravní stavby v Praze 8, které jsou pro zajištění kvalitní dopravy v Praze 8 nezbytné. Konkrétně se jedná o nutnou rekonstrukci Libeňského mostu. O dokončení výstavby tunelu Blanka a vnějšího okruhu kolem Prahy ani nemluvě.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892