Bytová problematika Prahy 8

Článek do časopisu Osmička.

ČSSD na Praze 8 se dlouhodobě stavila proti privatizaci bytového fondu tak, jak jí navrhovala tamní ODS, která má v současnosti v Zastupitelstvu MČ většinu. Možná právě proto tato otázka byla zařazena na jednání Zastupitelstva MČ, které se konalo v září roku 2007. I přes to, že celý Klub zastupitelů ČSSD se proti tomuto návrhu postavil a hlasoval proti němu, ODS návrh podpořila a MČ Praha 8 tak nyní může privatizovat nezanedbatelnou část bytového fondu, se kterým do současnosti hospodařila.

Toto zastupitelstvo totiž odsouhlasilo seznam bytů, které do privatizace budou zařazeny. Na zmíněném seznamu figuruje 4 267 bytových jednotek. Prodej se nebude týkat domů, které byly opraveny po povodni v roce 2002 a na jejichž financování se použil úvěr od Evropské investiční banky. Ve správě městské části poté zůstane 4 477 bytů.

Na programu jednání zářijového zastupitelstva byl mimo jiné i materiál „Zásady prodeje bytových domů“, který dával jistá pravidla, jak by zamýšlený prodej měl probíhat. Materiál byl zastupitelstvem schválen také. Dle tohoto materiálu budou byty uvedené v seznamu nabízeny k prodeji jako technologické celky spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky. Tyto byty budou nabízeny k prodeji právnickým osobám, které budou založeny stávajícími oprávněnými nájemci bytu v daném bytovém domě.

Oprávnění nájemci vybraných bytových domů obdrží výzvu k projevení zájmu o koupi bytového domu, kterou vyplněnou doručí MČ Praha 8 a současně předloží písemné čestné prohlášení, kterým se zavazují k založení právnické osoby. Po předložení výpisu právnické osoby a složení jistiny ve výši 5 000,– Kč za každý byt prodávaného bytového domu, rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 8 o převodu nemovitostí konkrétní právnické osobě, založené výhradně oprávněnými nájemci.

Cena nabízeného bytového domu (technologického celku) spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky bude stanovena znaleckým posudkem podle zákona o oceňování majetku platného v době prodeje nemovitostí, toho času č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zájem o tuto problematiku byl opravdu veliký. Tehdejší zastupitelstvo, jehož schůze jsou samozřejmě veřejné, navštívilo cca 300 návštěvníků z řad dotčených občanů. Atmosféra v jednacím sále byla opravdu „dusná“. Návštěva tří stovek lidí totiž způsobila, že pod vlivem dojmu anonymity několik občanů neustále vykřikovalo a rušilo jednání zastupitelstva. Situaci pak musel řešit starosta, který od řečnického pultíku neustále nabádal přítomné k dodržování kázně a jednacího řádu zastupitelstva.

Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 si uvědomuje fakt, že otázka privatizace bytového fondu může být pro řadu občanů více než lákavá. Ale uvědomuje si zároveň i důsledky, které takové rozhodnutí současného vedení radnice bude mít na kvalitu života občanů na celém území Prahy 8. Proto se snažil získat odpověď na otázku, jakým způsobem bude naloženo s finančními prostředky, které MČ Prodejem bytů získá. Také otázka způsobu získávání finančních prostředků do rozpočtu MČ v dalších letech nenechávala Klub zastupitelů ČSSD lhostejným.

ODS, která s tímto populistickým návrhem přišla, argumentovala pouze tím, že lidé si privatizaci bytového fondu přejí a že náklady na údržbu současného bytového fondu budou v dalších letech budou neúměrně narůstat. Pro rozpočet MČ pak bude takový nárůst neúnosný.

Nicméně ODS i přes to, že na tyto položené otázky neposkytla relevantní odpověď, prodej bytů prohlasovala. Mně se nyní nedaří přijít na jiný důvod, než je ten, že ODS si tímto způsobem kupuje hlasy pro příští komunální volby. Nezbývá než podotknout, že tento způsob kupování voličských hlasů je nejen příliš drahý, ale i nespravedlivý vůči ostatním obyvatelům Prahy 8.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892